Start
Contactgegevens
Maatwerk software
Antivirus software
Aanbiedingen
Hardware
Herinkten
Ondersteuning
Backupoplossing

Herinkten

Naast de advisering van computersystemen en het schrijven van maatwerk software in PROGRESS 4GL kunnen wij u onze herinktservice aanbieden.

Wat houdt dit in?

Jaarlijks bieden vele computergebruikers grijs geworden printerlinten aan als klein chemisch afval. De inkt is op, maar het lint en de cassette zijn nog niet versleten. Wij kunnen voor u het lint weer van nieuwe inkt voorzien, waarna de afdrukkwaliteit weer als nieuw is, vaak zelfs zwarter dan een nieuw lint. Dit herinkten kan meerdere malen, 10 tot 15, soms zelfs 20 keer, afhankelijk van de kwaliteit van het lint.

Technische overwegingen

De inkt van een printerlint zorgt er niet alleen voor dat u leesbare tekst op papier krijgt, maar is tevens bedoeld om de printerkop te smeren. Deze bevat immers vele naaldjes, die in een lager bewegen. Daarom bevat de inkt een soort smeermiddel, ook de soort die wij gebruiken om uw oude linten weer bruikbaar te maken. Het bovenstaande houdt in, dat u niet moet wachten met het verwisselen van het lint tot de tekst nauwelijks meer leesbaar is, maar eerder. Dit heeft twee voordelen: de printerkop leeft langer en het lint slijt niet zo hard, waardoor het goed herinktbaar blijft.

Welke linten zijn herinktbaar ?

In principe zijn alle gangbare nylon printer- en schrijfmachinelinten in cassette geschikt om te worden herinkt. De wijze waarop het lint door de printer wordt aangedreven kan een oorzaak zijn, waardoor herinkten moeilijk, zo niet onmogelijk wordt. Of dit zo is kunnen wij vooraf bepalen.

Helaas!

Omdat naaldprinters met linten nauwelijks meer in gebruik zijn, zijn we met deze dienst gestopt. We willen onze klanten die in het verleden van deze dienst gebruik hebben gemaakt , van harte bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.